banner

W aplikacji znajdziesz oferty z Twojej okolicy

rating

PRACOWNIK SOCJALNY

Mniej niż tydzień

Firma

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Adres

Icchoka Malmeda 8, Białystok

Odległość od domu zobaczysz w aplikacji.

Uzyskaj

Płaca

3 000 - 3 400 zł

Wymiar

Praca w pełnym wymiarze godzin

Data rozpoczęcia

Od zaraz

Opis oferty

1) świadczenie pracy socjalnej,
2) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,
3) dokonywanie analizy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskiwania tych świadczeń,
4) udzielanie informacji, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom i społecznościom,
5) pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiazywania problemów przez właściwe instytucje,
6) współpraca m.in. z organizacjami społecznymi, pozarządowymi i innymi podmiotami w realizacji świadczeń na rzecz osób/rodzin potrzebujących wsparcia
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania: - ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
- dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny uzyskany do dnia 1 stycznia 2008 r. lub
- ukończone przed dniem 1 maja 2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne, socjologia
Zmianowość: jedna zmiana

Z aplikacją Praca za Rogiem masz największą szansę na znalezienie pracy, takiej jaką Ty chcesz. To Ty decydujesz jak daleko od miejsca zamieszkania chcesz pracować i ile chcesz zarabiać. Mamy oferty z całej Polski, sprawdź na przykład w Warszawa, Kraków, Białystok, Kielce, Lublin, Bielsko-Biała, Wrocław, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Częstochowa, Kalisz i wielu innych.

Używamy plików cookie, sprawdź Warunki korzystania z usługi. Chronimy również Twoje dane osobowe, zobacz Politykę prywatności.