banner

W aplikacji znajdziesz oferty z Twojej okolicy

rating

KIEROWNIK WOJSKOWEJ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ

Mniej niż tydzień

Firma

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku

Adres

Lipowa 35, Białystok

Odległość od domu zobaczysz w aplikacji.

Uzyskaj

Płaca

4 400 zł

Wymiar

Praca w pełnym wymiarze godzin

Data rozpoczęcia

01.10.2022

Opis oferty

ZAKRES ZADAŃ
1) kierowanie pracą w Wojskowej Pracowni Psychologicznej;
2) orzekanie i opiniowanie psychologiczne, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
3) prowadzenie badań selekcyjno kwalifikacyjnych osób zgłaszających chęć pełnienia czynnej służby wojskowej;
4) współpraca z psychologami i psychiatrami właściwych podmiotów leczniczych oraz utrzymywanie stałej współpracy z organami administracji wojskowej;
5) opieka nad stażystami realizującymi zadania w Wojskowej Pracowni Psychologicznej;
6) realizacja prac badawczych i wdrożeniowych, mających na celu usprawnienie działalności.
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania: WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe psychologiczne (posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych)
- staż pracy: minimum 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku psychologa;
- znajomość metod pracy;
- umiejętność pracy na komputerze - dobra znajomość pakietu Office;
- umiejętność pracy w zespole;
- posiadanie obywatelstwa polskiego;
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- znajomość ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
WYMAGANIA DODATKOWE
- wykształcenie: studia podyplomowe z psychologii transportu (potwierdzone wpisem do rejestru Urzędu Marszałkowskiego);
- posiadanie uprawnień do badania na broń (wpis do rejestru komendanta wojewódzkiego Policji).
Zmianowość: jedna zmiana

Z aplikacją Praca za Rogiem masz największą szansę na znalezienie pracy, takiej jaką Ty chcesz. To Ty decydujesz jak daleko od miejsca zamieszkania chcesz pracować i ile chcesz zarabiać. Mamy oferty z całej Polski, sprawdź na przykład w Warszawa, Kraków, Białystok, Kielce, Lublin, Bielsko-Biała, Wrocław, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Częstochowa, Kalisz i wielu innych.

Używamy plików cookie, sprawdź Warunki korzystania z usługi. Chronimy również Twoje dane osobowe, zobacz Politykę prywatności.