banner

Wypróbuj wygodną aplikację mobilną

rating

INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH

2 dni

INTERCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Jana Kilińskiego 68, Nowy Sącz

Odległość od Ciebie zobaczysz po wpisaniu adresu na liście ofert.


Płaca

od 4 300 zł brutto

Wymiar

Praca w pełnym wymiarze godzin

Data rozpoczęcia

Od zaraz


Opis oferty

Zadania:
- rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprawnością działania systemów i urządzeń budynku,
- bieżąca obsługa techniczna budynku, utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych,
- konserwacje, naprawy, przeglądy instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej budynku,
- przyjmowanie, rejestracja oraz weryfikacja zgłoszonych usterek pod względem zasadności i odpowiedzialności,
- opracowywanie treści korespondencji gwarancyjnej instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej budynku,
- wykonywanie raportów z prowadzonych prac oraz kontroli kosztów,
- ustalanie harmonogramu usuwania usterek w ramach poszczególnych inwestycji,
- dbanie o terminowe usuwanie usterek,
- weryfikacja i sprawne realizowanie zgłoszeń gwarancyjnych,
- prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem wad i usterek,
- rozliczanie kosztów związanych z usuwaniem usterek,
- kontrola jakości dokumentacji kontraktów przyjmowanych do gwarancji,
- organizacja i nadzorowanie prawidłowości usuwania wad wykonawczych, egzekwowanie od wykonawców usuwania wad,
- optymalizacja kosztów usuwania wad,
- uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i odbiorach robót,
- przeprowadzanie przeglądów własnych, sprawdzających prawidłowość użytkowania i konserwacji robót i urządzeń oraz po wystąpieniu nagłych zjawisk atmosferycznych,
- weryfikacja usterek zgłaszanych przez użytkowników Budynku,
- podejmowanie działań wobec wykonawców zmierzających do odstąpienia przez nich od zgłaszanych, zasadnych roszczeń gwarancyjnych.
Wykształcenie: średnie zawodowe
Uprawnienia: Dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV
Inne wymagania: Wymagane:
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (uprawnienia D + E) - uprawnienia G1; uprawnienia G2 eksploatacja i dozór dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne; doświadczenie w zakresie obsługi instalacji elektrycznych wraz z agregatem prądotwórczym, instalacji wod- kan, cwu, co, wentylacji i klimatyzacji oraz w zakresie instalacji gazów medycznych.
Zmianowość: jedna zmiana

Z aplikacją Praca za Rogiem masz największą szansę na znalezienie pracy, takiej jaką Ty chcesz. To Ty decydujesz jak daleko od miejsca zamieszkania chcesz pracować i ile chcesz zarabiać. Mamy oferty z całej Polski, sprawdź na przykład w Warszawa, Kraków, Białystok, Kielce, Lublin, Bielsko-Biała, Wrocław, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Częstochowa, Kalisz i wielu innych.

Używamy plików cookie, sprawdź Warunki korzystania z usługi. Chronimy również Twoje dane osobowe, zobacz Politykę prywatności.