banner

Wypróbuj wygodną aplikację mobilną

rating

INSPEKTOR DS. TECHNICZNYCH

Nadal szukamy

INTERCARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Jana Kilińskiego 68, Nowy Sącz

Odległość od Ciebie zobaczysz po wpisaniu adresu na liście ofert.


Płaca

od 4 300 zł brutto

Wymiar

Praca w pełnym wymiarze godzin

Data rozpoczęcia

Od zaraz


Opis oferty

Praca w Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu w godz. 7.30-15.30 (godziny pracy do uzgodnienia). Rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprawnością działania systemów i urządzeń budynku;
bieżąca obsługa techniczna budynku, utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych;
konserwacje, naprawy, przeglądy instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej budynku;
przyjmowanie, rejestracja oraz weryfikacja zgłoszonych usterek pod względem zasadności i odpowiedzialności;
opracowywanie treści korespondencji gwarancyjnej instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej budynku;
wykonywanie raportów z prowadzonych prac oraz kontroli kosztów;
ustalanie harmonogramu usuwania usterek w ramach poszczególnych inwestycji;
dbanie o terminowe usuwanie usterek;
weryfikacja i sprawne realizowanie zgłoszeń gwarancyjnych;
prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem wad i usterek;
rozliczanie kosztów związanych z usuwaniem usterek;
kontrola jakości dokumentacji kontraktów przyjmowanych do gwarancji;
organizacja i nadzorowanie prawidłowości usuwania wad wykonawczych, egzekwowanie od wykonawców usuwania wad;
optymalizacja kosztów usuwania wad;
uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i odbiorach robót;
przeprowadzanie przeglądów własnych, sprawdzających prawidłowość użytkowania i konserwacji robót i urządzeń oraz po wystąpieniu nagłych zjawisk atmosferycznych;
weryfikacja usterek zgłaszanych przez użytkowników Budynku;
podejmowanie działań wobec wykonawców zmierzających do odstąpienia przez nich od zgłaszanych, zasadnych roszczeń gwarancyjnych.
WYMAGANE KWALIFIKACJE, DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
2. wykształcenie co najmniej średnie techniczne, mile widziane uprawnienia budowlane,
3. oświadczenie, iż posiada niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie do wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy i zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki z najwyższą, zawodową starannością, przy przestrzeganiu przepisów prawa, zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami
4. oświadczenie, że posiada lub zapewni w ramach usługi osoby posiadające:
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (uprawnienia D + E) - uprawnienia G1;
uprawnienia G2 eksploatacja i dozór dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
doświadczenie w zakresie obsługi instalacji instalacji elektrycznych wraz z agregatem prądotwórczym, instalacji wod- kan, cwu, co, wentylacji i klimatyzacji oraz w zakresie instalacji gazów medycznych.
CV należy opatrzyć klauzulą:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Inspektora ds. technicznych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne i przesłać na adres e-mail: biuro@intercard.net.pl lub ***
Wykształcenie: średnie zawodowe, techniczne
Uprawnienia: Dozór nad eksploatacją sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW, Dozór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV
Inne wymagania: Wymagane: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV (uprawnienia D + E) - uprawnienia G1;
uprawnienia G2 eksploatacja i dozór dla osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
doświadczenie w zakresie obsługi instalacji instalacji elektrycznych wraz z agregatem prądotwórczym, instalacji wod- kan, cwu, co, wentylacji i klimatyzacji oraz w zakresie instalacji gazów medycznych.

Zmianowość: jedna zmiana

Z aplikacją Praca za Rogiem masz największą szansę na znalezienie pracy, takiej jaką Ty chcesz. To Ty decydujesz jak daleko od miejsca zamieszkania chcesz pracować i ile chcesz zarabiać. Mamy oferty z całej Polski, sprawdź na przykład w Warszawa, Kraków, Białystok, Kielce, Lublin, Bielsko-Biała, Wrocław, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Częstochowa, Kalisz i wielu innych.

Używamy plików cookie, sprawdź Warunki korzystania z usługi. Chronimy również Twoje dane osobowe, zobacz Politykę prywatności.