banner

W aplikacji znajdziesz oferty z Twojej okolicy

rating

REFERENT-STAŻYSTA W ODDZIALE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM (DOCELOWO: SPECJALISTA) (NR 3727)

Mniej niż 2 tygodnie

Firma

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W BYDGOSZCZY

Adres

Jana Kazimierza 5, Bydgoszcz

Odległość od domu zobaczysz w aplikacji.

Uzyskaj

Płaca

3 010 zł

Wymiar

Praca w pełnym wymiarze godzin

Data rozpoczęcia

02.11.2022

Opis oferty

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
(nr SOiO.1101/5/22)
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs na staż urzędniczy (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisami wykonawczymi.
2. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł.
3. Sporządzanie dokumentacji w ramach postępowań o zamówienia publiczne, przygotowanie umów z wykonawcami oraz nadzór nad ich realizacją.
4. Wykonywanie czynności związanych z administrowaniem budynkiem (m.in. przygotowanie do realizacji i nadzorowanie wykonania remontów, konserwacji i innych usług związanych z utrzymaniem budynku).
5. Prowadzenie spraw związanych z bieżącym zaopatrzeniem i wyposażeniem Sądu.
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Inne wymagania: Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe,
2. 3 lata stażu pracy,
3. Praktyczna znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych i doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
4. Umiejętność redagowania i sporządzania pism urzędowych oraz publikacji ogłoszeń w Platformie E-Zamówienia i platformach zakupowych,
5. Biegła obsługa sprzętu komputerowego,
6. Pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
7. Niekaralność,
8. Brak wszczętego przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
10. Samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe atuty:
1. Ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych lub szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje z zakresu zamówień publicznych,
2. Posiadanie wiedzy o organizacji sądownictwa administracyjnego.
Zmianowość: jedna zmiana

Z aplikacją Praca za Rogiem masz największą szansę na znalezienie pracy, takiej jaką Ty chcesz. To Ty decydujesz jak daleko od miejsca zamieszkania chcesz pracować i ile chcesz zarabiać. Mamy oferty z całej Polski, sprawdź na przykład w Warszawa, Kraków, Białystok, Kielce, Lublin, Bielsko-Biała, Wrocław, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Częstochowa, Kalisz i wielu innych.

Używamy plików cookie, sprawdź Warunki korzystania z usługi. Chronimy również Twoje dane osobowe, zobacz Politykę prywatności.