banner

Wypróbuj wygodną aplikację mobilną

rating

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Nadal szukamy

Firma

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 19 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. RAZEM W KALISZU

Adres

Widok 98a, Kalisz

Odległość od domu zobaczysz w aplikacji.

Uzyskaj

Płaca

od 5 000 zł

Wymiar

Praca w pełnym wymiarze godzin

Data rozpoczęcia

01.06.2023

Opis oferty

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowości oraz obsługi finansowej jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi organu prowadzącego
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi będącymi na rachunkach bankowych jednostki,
3) dokonywanie kontroli dokumentów zgodnie z obowiązującymi procedurami,
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych GUS zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie,
5) dokonywanie analiz ekonomicznych, informacji zleconych przez organ prowadzący bądź kierownika przedszkola,
6) opracowywanie planów finansowych placówki,
7) opracowywanie projektów procedur wewnętrznych z zakresu polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów księgowych, inwentaryzacji oraz gospodarki kasowej,
8) bieżąca analiza przepisów prawa oraz ich systematyczna aktualizacja niezbędna
do prawidłowego wykonywania pracy na tym stanowisku,
9) naliczanie listy płac dla pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi,
10) dokonywanie rozliczeń z ZUS, PFRON, sporządzanie deklaracji PIT,
11) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
12) obsługa ZFŚS,
13) prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych, przygotowywanie wszelkiej dokumentacji kadrowej,
14) wykonywanie wszelkich prac i poleceń zleconych przez Dyrektora placówki.

Jednocześnie informujemy o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w budynku, w którym mieści się Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi ,,RAZEM w Kaliszu, stanowisko związane z pracą przy komputerze.
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), ekonomiczne
Inne wymagania: Wymagania niezbędne: ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, wykazuje znajomość przepisów ustaw: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, przepisów wykonawczych z zakresu wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społecznego pracowników, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno skarbowe, posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
Wymagania dodatkowe: doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego, odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, umiejętność współpracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, wysoka kultura osobista, wymagane w stopniu dobrym posługiwanie się pakietem Microsoft Office, programami księgowym, kadrowymi, płacowymi, obsługa programu Płatnik, PABS, SIO.
Zmianowość: jedna zmiana

Z aplikacją Praca za Rogiem masz największą szansę na znalezienie pracy, takiej jaką Ty chcesz. To Ty decydujesz jak daleko od miejsca zamieszkania chcesz pracować i ile chcesz zarabiać. Mamy oferty z całej Polski, sprawdź na przykład w Warszawa, Kraków, Białystok, Kielce, Lublin, Bielsko-Biała, Wrocław, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Częstochowa, Kalisz i wielu innych.

Używamy plików cookie, sprawdź Warunki korzystania z usługi. Chronimy również Twoje dane osobowe, zobacz Politykę prywatności.