banner

Wypróbuj wygodną aplikację mobilną

rating

PRACOWNIK SOCJALNY

Mniej niż 2 tygodnie

Firma

DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Adres

Cegielniana 6, Kalisz

Odległość od domu zobaczysz w aplikacji.

Uzyskaj

Płaca

2 900 - 3 300 zł

Wymiar

Praca w niepełnym wymiarze godzin

Data rozpoczęcia

01.04.2023

Opis oferty

Zgodnie ze stanowiskiem
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne
Inne wymagania: Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z art. 116, ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.), tj. spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
a. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
b. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
c. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej
do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
- pedagogika,
- pedagogika specjalna,
- politologia,
- polityka społeczna,
- psychologia,
- socjologia,
- nauki o rodzinie,
d. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 1 lit. c.
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Znajomość regulacji prawnych z zakresu:
- ustawy o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
- ustawy o pracownikach samorządowych
- Kodeksu Postępowania Administracyjnego
- ustawy o kombatantach i osobach represjonowanych,
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
- ustawy o ochronie życia psychicznego,
- ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wymagania dodatkowe:
1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
3. gotowość podjęcia pracy,
4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
5. odporność na stres,
6. odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
7. dyspozycyjność i zaangażowanie,
8. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
9. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji i nawiązywania kontaktów.
Zmianowość: jedna zmiana

Z aplikacją Praca za Rogiem masz największą szansę na znalezienie pracy, takiej jaką Ty chcesz. To Ty decydujesz jak daleko od miejsca zamieszkania chcesz pracować i ile chcesz zarabiać. Mamy oferty z całej Polski, sprawdź na przykład w Warszawa, Kraków, Białystok, Kielce, Lublin, Bielsko-Biała, Wrocław, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Częstochowa, Kalisz i wielu innych.

Używamy plików cookie, sprawdź Warunki korzystania z usługi. Chronimy również Twoje dane osobowe, zobacz Politykę prywatności.