banner

W aplikacji znajdziesz oferty z Twojej okolicy

rating

SPECJALISTA (EZP) (NR 2595)

Mniej niż tydzień

Firma

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY

Adres

Kujawska 4, Bydgoszcz

Odległość od domu zobaczysz w aplikacji.

Uzyskaj

Płaca

3 010 zł

Wymiar

Praca w pełnym wymiarze godzin

Data rozpoczęcia

04.07.2022

Opis oferty

przygotowywanie projektów umów z kontrahentami, współpraca z podmiotami zewnętrznymi oraz komórkami organizacyjnymi w WSSE w Bydgoszczy w zakresie spraw związanych z udzielaniem zamówień oraz dokonywanych zakupów, współpraca z komórkami organizacyjnymi WSSE przy dokonywaniu oceny zgodności z przepisami prawnymi wnioskowanych zmian postanowień umowy lub konieczności rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowywanie lub udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji w zakresie zadań komórki organizacyjnej, zgodnie z obowiązujacym stanem prawnym, udział w przygotowywaniu dokumentacji oraz wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego, udział w przygotowaniu odpowiedzi na odwołania wykonawców, przygotowanie dokumentów dla Krajowej Izby Odwoławczej, przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań zakupowych o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie opiniowania wniosków zakupowych, sporządzania zapytań ofertowych, zamówień, dokonywanie zakupów, prowadzenie rejestru umów, opracowywanie planu zamówień oraz sporządzanie aktualizacji planów na podstawie informacji uzyskanych z komórek merytorycznych, prowadzenie sprawozdawczości z zakresu udzielonych zamówień publicznych, zabezpieczanie dokumentacji prowadzonych postępowań zakupowych i jej archiwizowanie po zakończonym postepowaniu, monitorowanie poprawności i terminowości realizowanych dostaw, usług, kontrola prawidłowej realizacji umów przez strony.
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)
Uprawnienia: znajomość pakietu MS Office
Inne wymagania: wykształcenie magisterskie na kierunku: prawo, administracja, mile widziane wykształcenie wyższe lub podyplomowe na kierunku zamówienia publiczne, minimum 2 lata stażu pracy, preferowane będzie doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym charakterze, dobra znajomość kodeksu cywilnego w zakresie umów, znajomość prawa budowlanego, zamówień publicznych w zakresie zawierania umów , dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (np. programy: Excel, Word, PowerPoint, Access), mile widziana znajomość obsługi zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników
Zmianowość: jedna zmiana

Z aplikacją Praca za Rogiem masz największą szansę na znalezienie pracy, takiej jaką Ty chcesz. To Ty decydujesz jak daleko od miejsca zamieszkania chcesz pracować i ile chcesz zarabiać. Mamy oferty z całej Polski, sprawdź na przykład w Warszawa, Kraków, Białystok, Kielce, Lublin, Bielsko-Biała, Wrocław, Bydgoszcz, Nowy Sącz, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Częstochowa, Kalisz i wielu innych.

Używamy plików cookie, sprawdź Warunki korzystania z usługi. Chronimy również Twoje dane osobowe, zobacz Politykę prywatności.